De EU en de Migrantenstroom

De engelse versie van deze post is te vinden op: EU and the Migrants.

african-migrants-route-uk-600x350

Dit document gaat in op de eerder studie naar de organisatie vanuit de EU over immigratie.

Steeds sterker worden de aanwijzingen dat de EU achter deze migratiestromen zit. Hier is een (pdf alert) publicatie van de EU zelf, The Global Approach to Migration and Mobility: Communication From The European Commission, die deze aanwijzingen alleen maar versterken.

Zo lezen we oa. in de introductie (vertaald): “In haar mededeling van 4 mei heeft de Commissie gewezen op de noodzaak voor de EU van een extern migratiebeleid door het opzetten van partnerschappen met niet – EU-landen.

En onder 1. “Kerndoelen” (pagina 3):
Mobiliteit van onderdanen van derde landen over de buitengrenzen van de EU is van strategisch belang in dit verband

Verderop praat men over het waarom van deze ‘mobiliteit’, namelijk om genoeg arbeidskrachten veilig te stellen:
Het veiligstellen van een flexibele beroepsbevolking met de nodige vaardigheden die met succes kunnen omgaan met de veranderende demografische en economische veranderingen is een strategische prioriteit voor Europa.
En
Beleid moet worden herzien en versterkt als de Unie wordt geconfronteerd met dringende uitdagingen arbeidsmarkt, met name tekorten aan vaardigheden en ernstige mismatch op de arbeidsmarkt
Hoe men erbij komt om het gebrek aan opleiding op te gaan vangen met mensen uit de 3e wereld ipv de eigen mensen bij te scholen is me geheel onduidelijk, maar duidelijk is wel dat het doel van de EU is om mensen uit de 3e wereld naar Europa te halen.

Interessant is ook dat op pagina 12 bovenaan gesproken wordt van “Kennis instrumenten, waaronder migratie profielen, mapping instrumenten, studies, statistische rapporten, effectbeoordelingen en onderzoeksmissies”, precies die zaken waar we ook Lorenzo Pezzani mee bezig zagen en de delfina foundation over zagen praten.

Onderaan pagina 12 zien we:
Het definieert een lijst van gebieden waar, ongeacht hun oorspronkelijke reden van opname, alle legaal verblijvende en werkende niet-EU-onderdanen gelijke behandeling krijgen aan die van de EU onderdanen“. Het maakt dus niet uit of je ooit illegaal het land bent binnengekomen. Op het moment dat de EU vindt dat je legaal bent, heb je dezelfde sociale rechten als ieder ander:

Pagina 13 bevestigd dit: “Ten aanzien van de overdraagbaarheid van de rechten van de sociale zekerheid, de EU-regels inzake coördinatie van de sociale zekerheid streeft er naar de nadelen te verwijderen en de verworven rechten voor EU-burgers die zich binnen de EU en ook voor alle legaal verblijvende onderdanen van derde landen met een grensoverschrijdende dimensie te beschermen.

Op de laatste pagina vinden we dan dit: “Deze aanpak omvat de bescherming van de mensenrechten van alle migranten in transit door te focussen op: het beschermen van kwetsbare migranten (alleenstaande minderjarigen , asielzoekers , slachtoffers van mensenhandel, gestrande migranten , enz.) En op de specifieke behoeften van vrouwen; het ondersteunen van preventie, bescherming en vervolging van strafbare feiten en schendingen van de mensenrechten gepleegd tegen migranten, waaronder die onregelmatig reizen; en het garanderen van behoorlijke leefomstandigheden voor migranten in opvangcentra in niet – EU-landen

Daarbij kan je dan alleen maar concluderen dat de EU vooral het beschermen van migranten nastreeft en niet die van de EU burgers.

Interessant is ook dit artikel van de heer Soros:

    • The EU should provide €15,000 ($16,800) per asylum-seeker

Hij wil zo te zien voor Sinterklaas spelen

    • safe channels must be established for asylum-seekers, starting with getting them from Greece and Italy to their destination countries.

Huh? Hij wil de migranten dus een handje helpen ipv ze tegenhouden

    • If asylum-seekers have a reasonable chance of ultimately reaching Europe, they are far more likely to stay where they are.

Dat lijkt me precies andersom natuurlijk. Als ze zien dat hun broeders Europa bereiken, zullen zij dat ook willen, niet andersom.

    • Finally, to absorb and integrate more than a million asylum seekers and migrants a year, the EU needs to mobilize the private sector – NGOs, church groups, and businesses – to act as sponsors.

Dus er gaan er 1 miljoen komen, en de private sector moet dat helpen financieren. Nou dan blijven ze komen als het geld niet opraakt.

    • The EU must respond with a genuinely European asylum policy that will put an end to the panic and the unnecessary human suffering.

Zo te lezen betekent het gewoon de stroom laten komen en het betalen. Tja.

One thought on “De EU en de Migrantenstroom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s